Skip to main content

Tilka Schneider er ny forperson for SIND i Rudersdal

Tilka Schneider er ny forperson for SIND i Rudersdal

Stort tillykke til Tilka Schneider, som er blevet valgt som ny forperson for SIND i Rudersdal. Hun overtager rollen fra Merete Elleboe, som gennem mange år har spillet en central rolle i at udvikle en stærk lokalafdeling og også er medlem af SINDs hovedbestyrelse.

Tilka Schneider har været aktiv i SIND i mange år og er kendt for sit utrættelige engagement i at forbedre forholdene for mennesker i svære livssituationer. Hun er en ildsjæl i Rudersdal, engageret i mange forskellige foreninger og grupper, herunder Forum For Recovery i Region Hovedstadens Psykiatri og Handicaprådet i Rudersdal Kommune.

Tilka trækker på sin egen livserfaring, uddannelser som retoriker og ergoterapeut, samt mange års erhvervserfaring som underviser, vejleder og tillidsmand. Hun er også en af Frivilligcentrets livscoaches og har undervist frivillige i metoder til at passe på sig selv og andre.

- Merete har gjort et kæmpemæssigt arbejde igennem årene, og jeg overtager en lokalafdeling i fin form, der gerne byder flere inden for i det vigtige arbejde om at skabe større forståelse og livskvalitet for mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende. I sensommeren og efteråret er vi bl.a. at finde på Rudersdal Folkemøde og Birkerød Kulturnat. Vi arrangerer madkurser sammen med På Sporet, har cafétur til Holte Havn og på Sindets Dag, 10. oktober, afholder vi et spændende foredrag med forfatteren Rachel Röst på Mantzius.

Bestyrelsen består ud over af Tilka Schneider af Næstforperson, Marianne Borg-Hansen, Kasserer og fondsansøger, Lars Bock-Poulsen, Medlem, Anne Rønn og Suppleant, Ulla Mørkøv Kristiansen.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Tilka og resten af bestyrelsen i SIND Rudersdal.


Antal visninger 220