Skip to main content

Velkommen til Holte Grundejerforening

Vi er glade for at byde Holte Grundejerforening velkommen som nyt medlem af Frivilligcenter Rudersdal!

Holte Grundejerforening, etableret i 1905, er kommunens største grundejerforening arealmæssigt. Foreningen arbejder aktivt for at fremme områdets trivsel og sikre gode forhold for ejendomsejere i Holte.

Blandt de aktuelle mærkesager er:

- Parkeringsforhold i Holte, med særlig fokus på Holte Midtpunkt og på Holte Station

- Separatkloakering, med særlig fokus på at imødegå den varslede kæmpeudgift for private boligejere

- Fjernvarme i Holte, blandt andet med fokus på evt. samarbejde med f.eks. Vestforbrænding

- Renovationsudgifternes himmelflugt

- Byplan og lokalplaner, inkl. problematikker omkring Næsset og vedr. ny-, om- og tilbygninger

- Hastighed, bl.a. med fokus på Øverødvej og Dronninggårds Alle.

Holte Grundejerforening er også med i Klimarådet som repræsentant for alle kommunens grundejerforeninger. Vi ser frem til et frugtbart samarbejde. Besøg deres hjemmeside for mere information: Holte Grundejerforening.


Antal visninger 212