Skip to main content

IntegrationsNetværk


Frivillige integrationsindsatser

Antallet af grupper og foreninger, der arbejder med integration af flygtninge, er steget markant de sidste år. Der er både traditionelle foreninger og mere uformelle grupper med forskelligt fokus.

I forbindelse med den øgede tilgang af flygtninge til Rudersdal er der også sket en stigning i antallet af henvendelser fra borgere, der ønsker at bidrage til integrationen, enten som frivillige eller med donation af effekter.

Siderne her skal skabe en fælles indgang til feltet og give overblik over, hvor du kan henvende dig.

Rudersdal Kommunes hjemmeside kan du læse mere om flygtninge, og de rammer og vilkår, de har i kommunen.

Og lige her kan du finde en aktivitetsliste, hvor du kan se alle de aktiviteter, som diverse grupper og foreninger står for. Det er et overblik over faste aktiviteter for flygtninge og kontaktpersoner/organisationer, som kan fortælle mere om aktiviteterne. Listen er udarbejdet af Birkerød Flygtningekontakt.

Antal visninger 9474