Nyheder

Julesang - syng med på Christmas Carols

Julesang - syng med på Christmas Carols

  Syng med på de kendte Christmas Carols torsdag den 12. december fra 16.30 – 18.00. Kom og...

Åbent reparationsværksted i Vedbæk

Åbent reparationsværksted i Vedbæk

           Tirsdag den 3. december åbner et helt nyt frivilligt...

Bliv danser

Bliv danser

Hvorfor bliver man danser i Rudersdal Bevægelsesakademi (RuBa)? Det svarer to unge trænere på i...

Parkinson potpourri

Parkinson potpourri

Kor, danseundervisning, foredrag og fællesskab i caféen er de fire centrale ingredienser i...

Første møde i Hemingway klub 3

Første møde i Hemingway klub 3

  Vil du være med til at starte en ny Hemingway Club i Rudersdal, hvor mænd over 60...

 • Julesang - syng med på Christmas Carols

  Julesang - syng med på Christmas Carols

 • Åbent reparationsværksted i Vedbæk

  Åbent reparationsværksted i Vedbæk

 • Bliv danser

  Bliv danser

 • Parkinson potpourri

  Parkinson potpourri

 • Første møde i Hemingway klub 3

  Første møde i Hemingway klub 3

Frivilligcentret har valgt ny bestyrelse

Bestyrelsen

Frivilligcenter Rudersdals nye bestyrelse fra venstre: Annette Marschal Wedel-Heinen, Erik Kristiansen, Røde Kors (næstformand), Søren Grotum, Danske Handicaporganisationer (formand), Morten Gade, Børn i Birkerød, Kurt Nielsen, Dansk Blindesamfund, Anne Sofie Kvist, Rudersdal Bevægelsesakademi, Jack Otto Kristensen, Kulturparaplyen, Lene Stener, personligt medlem (kasserer), Per T Christensen fra Ældresagen.

En ny bredt sammensat bestyrelse er valgt til at lede Frivilligcenter Rudersdal gennem et nyt år på generalforsamlingen den 10. marts.

- Vi har fået en rigtig god bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet flot. Vi har traditionelt været meget stærke på det sociale område. Derfor er det en ekstra stor fornøjelse at byde nye bestyrelsesmedlemmer velkommen, som kan tilføre kompetencer og erfaring med børn, familier, idræt og kultur, siger Søren Grotum, der er valgt og siden konstitueret som formand for ottende gang.

Velkommen til fire nye bestyrelsesmedlemmer

I alt fire nye medlemmer er valgt til bestyrelsen. De nye kandidater er Anne Sofie Kvist, der er nyuddannet læge og kommer med mange års erfaring med frivilligt arbejde med børn og idræt fra Rudersdals Bevægelsesakademi og Per T. Christensen, som er næstformand i Ældresagen med særligt speciale i IT. To nye suppleanter er valgt, nemlig Morten Gade, som kommer med erfaring i at drive det digitale netværk på facebook ’Børn i Birkerød’ og også kan tilføre viden om kommunikation og digitale medier. Jack Otto Kristensen tilfører bred viden om kulturlivet i Rudersdal fra mange år i Kulturparaplyen.

Fem medlemmer fortsætter i bestyrelsen. Det drejer sig om Søren Grotum, Danske Handicaporganisationer som igen er blevet formand. Erik Kristiansen, Røde Kors, der er næstformand og Lene Stener, som foreningens kasserer. Annette Marschal Wedel-Heinen fra Breeltparkens Venner og Kurt Nielsen, Dansk Blindesamfund, fortsætter som bestyrelsesmedlemmer.

Farvel og tak til Jørgen Rassing

Søren Grotum brugte generalforsamlingen som anledning til at takke Jørgen Rassing, som udtrådte af bestyrelsen.

 • Det har været en meget stor fornøjelse at arbejde sammen med Jørgen Rassing, som altid bidrager konstruktivt til udviklingen i foreningen. Han har være en del af Frivilligcentrets bestyrelse gennem 6 år, og vi har især haft stor glæde af hans store musikalitet. Han har bl.a. været drivkraft bag FREDAGSMATINE, som samler 60-70 personer 6 gange årlig til musikalsk underholdning af frivillige amatørmusikere, og der er rigtigt mange foreninger, der har haft glæde af, at han så generøst har stillet op som frivillig amatørpianist til Gæt og Syng, Rønnebærhus, Frydenholm og Lions Park i både Søllerød og Birkerød og på Mændenes Sundhedsdag.

Flere med i 2019

Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde videre med strategi- og handlingsplan for året. Her er det en særlig høj prioritet at få flere med i det frivillige arbejde, synliggøre mennesker og aktiviteter og skabe stærkere netværk på tværs af de 76 foreninger, der er en del af Frivilligcentret.

I 2019 kommer der også en række nye selvhjælpsgrupper, hvor mennesker hjælper mennesker med at styrke egne ressourcer og komme gennem livets svære overgange. Efter sommerferien kommer der en gruppe for pårørende til kronisk syge, mandegruppe og sorggruppe som supplement til den gruppe, som allerede eksisterer for psykisk sårbare. Læs mere om frivilligcentret og se, hvordan du selv kan komme i gang som frivillig på www.frivilligcentret.dk