Nyheder

Unges verdensmål

Unges verdensmål

Kom med og lad verdensmålene inspirere dig til at udvikle din hverdag, din forening, skole og...

Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

Coronaen har berørt vores liv og vores fællesskaber med alt fra afstand og afsavn til...

God sommer

God sommer

Frivilligcentrets sekretariat ønsker jer alle en god sommer. Vi holder ferielukket fra 13. juli...

Fortalere for handicappede - ny lille film

Fortalere for handicappede - ny lille film

  Per Baar Kæseler og Kurt Nielsen taler de handicappedes sag. De er medlemmer af...

Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

       Coronakrisen har medført, at mange seniorer i lang tid har isoleret...

 • Unges verdensmål

  Unges verdensmål

 • Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

  Corona-krisen forstærker både ensomhed og samfundssind

 • God sommer

  God sommer

 • Fortalere for handicappede - ny lille film

  Fortalere for handicappede - ny lille film

 • Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

  Nyt seniorfællesskab skudt i gang i Birkerød med solskin og højt humør

Samarbejde om integration er blevet en succes

as3

På tre år har foreningerne på flygtningeområdet i Rudersdal lært hinanden at kende og fået et stærkt samarbejde om Integrationsopgaven.

Niels Helmø fra Birkerød Flygtningekontakt var med fra begyndelsen. Her svarer han på spørgsmål og deler sine erfaringer om, hvad der skal til for at slippe kappestrid og konkurrence og i stedet arbejde sammen på tværs af foreninger til gavn for den fælles målgruppe.

Hvordan kom Integrationsnetværket i gang?

Det hele startede i 2015. Dengang flygtningene gik på motorvejen og senere kom ud i lokalsamfundene. I Rudersdal inviterede kommunen os i foreningerne til at samarbejde om Integration. Vi holdt en del møder, men vi forstod ikke rigtigt, hvad kommunen ville med os. I stedet besluttede vi at lave vores eget netværk.

Det var faktisk mig som repræsentant for Birkerød Flygtningekontakt og Søren Grotum fra Frivilligcentret, som satte det hele i gang. Vi oplevede, at der var store omvæltninger på flygtningeområdet, så vi blev nødt til at samarbejde om at tage imod de nye borgere.

Vi besluttede hurtigt, at kommunen ikke måtte være med i netværket. Vi havde nemlig brug for at tale om, hvordan vi bedst hjælper mennesker, der lige er ankommet, uden at myndighederne var til stede i lokalet.

Hvem er knyttet til netværket?

Integrationsnetværket er en gruppe af mennesker, som hjælper flygtninge. Alle frivillige kan blive tilknyttet netværket, både frivillige knyttet til en gruppe, men også enkeltstående personer. I starten var det Birkerød Flygtningekontakt, Kontaktgruppen i Nærum, Venligboerne, Røde Kors, menighedsrådene, Jobcafeen. Siden er Jobcaféen gået ned. Vi har fået Dansk Syrisk Kulturforening, Dansk Eritreansk Foreningen og også Bedsteforældre for Asyl og DFUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom.

Hvad bruger I netværket til?

Netværket bruges til at udveksle viden og erfaring samt søge hjælp og videregive information. Konkret samarbejder vi om alt fra information om lovgivning til efterlysning af tøj og indbo til nye flygtninge. Vi får information om kommunens integrationsarbejde, efterlyser frivillige til at følge en flygtning og samarbejder om at få støtte til et efterskole-ophold til en ung flygtning. Nogle gange handler det om at forstå systemet og vilkårene for vores nye venner, andre gange er det meget lavpraktisk hjælp.

Vi prøver også at koordinere foreningernes aktiviteter, så de ikke falder oven i hinanden. Vi har fx udarbejdet en kalender og en fælles videnbank, som kan findes på Frivilligcentrets hjemmeside.

Vi har også en fælles maling-liste, som Frivilligcentret vedligeholder. På den måde kan vi alle kommunikere til alle mellem møderne. Det er ret praktisk, at mailinglisten kun vedligeholdes et sted og det er en demokratisk og åben måde at kommunikere på.

Hvad er vigtigt for at samarbejdet fungerer?

At man har mødt hinanden og kender hinanden. Når man lærer hinanden at kende, så bliver det også nemmere at forstå og accepterer hinandens prioriteringer. I begyndelsen var nogle af grupperne jo veletablerede og havde deres ”domæne”. Det måtte de nye grupper respektere.

Nogle er gode til noget og andre til noget andet. En gruppe prioriterer en type indsats en anden prioriterer noget andet.

Over årene er vi blevet gode til at samarbejde og hjælpe hinanden. Alle frivillige har noget at byde ind med. Jeg har fx selv et godt organisationstalent, andre byder ind med ideer, praktisk kunnen, godt humør osv. Vi har for længst erkendt, at vi ikke skal kapre hinandens kunder. Der er ikke noget, der hedder dine og mine flygtninge. Der er flygtninge. Og de har brug for hjælp, som vi kan give i fællesskab.

Mere information

Du kan følge udviklingen i netværkets aktiviteter og møder på https://frivilligcentret.dk/foreninger/frivillige-integrationsindsatser