Nyheder

Julesang - syng med på Christmas Carols

Julesang - syng med på Christmas Carols

  Syng med på de kendte Christmas Carols torsdag den 12. december fra 16.30 – 18.00. Kom og...

Åbent reparationsværksted i Vedbæk

Åbent reparationsværksted i Vedbæk

           Tirsdag den 3. december åbner et helt nyt frivilligt...

Bliv danser

Bliv danser

Hvorfor bliver man danser i Rudersdal Bevægelsesakademi (RuBa)? Det svarer to unge trænere på i...

Parkinson potpourri

Parkinson potpourri

Kor, danseundervisning, foredrag og fællesskab i caféen er de fire centrale ingredienser i...

Første møde i Hemingway klub 3

Første møde i Hemingway klub 3

  Vil du være med til at starte en ny Hemingway Club i Rudersdal, hvor mænd over 60...

 • Julesang - syng med på Christmas Carols

  Julesang - syng med på Christmas Carols

 • Åbent reparationsværksted i Vedbæk

  Åbent reparationsværksted i Vedbæk

 • Bliv danser

  Bliv danser

 • Parkinson potpourri

  Parkinson potpourri

 • Første møde i Hemingway klub 3

  Første møde i Hemingway klub 3

Samarbejde om integration er blevet en succes

as3

På tre år har foreningerne på flygtningeområdet i Rudersdal lært hinanden at kende og fået et stærkt samarbejde om Integrationsopgaven.

Niels Helmø fra Birkerød Flygtningekontakt var med fra begyndelsen. Her svarer han på spørgsmål og deler sine erfaringer om, hvad der skal til for at slippe kappestrid og konkurrence og i stedet arbejde sammen på tværs af foreninger til gavn for den fælles målgruppe.

Hvordan kom Integrationsnetværket i gang?

Det hele startede i 2015. Dengang flygtningene gik på motorvejen og senere kom ud i lokalsamfundene. I Rudersdal inviterede kommunen os i foreningerne til at samarbejde om Integration. Vi holdt en del møder, men vi forstod ikke rigtigt, hvad kommunen ville med os. I stedet besluttede vi at lave vores eget netværk.

Det var faktisk mig som repræsentant for Birkerød Flygtningekontakt og Søren Grotum fra Frivilligcentret, som satte det hele i gang. Vi oplevede, at der var store omvæltninger på flygtningeområdet, så vi blev nødt til at samarbejde om at tage imod de nye borgere.

Vi besluttede hurtigt, at kommunen ikke måtte være med i netværket. Vi havde nemlig brug for at tale om, hvordan vi bedst hjælper mennesker, der lige er ankommet, uden at myndighederne var til stede i lokalet.

Hvem er knyttet til netværket?

Integrationsnetværket er en gruppe af mennesker, som hjælper flygtninge. Alle frivillige kan blive tilknyttet netværket, både frivillige knyttet til en gruppe, men også enkeltstående personer. I starten var det Birkerød Flygtningekontakt, Kontaktgruppen i Nærum, Venligboerne, Røde Kors, menighedsrådene, Jobcafeen. Siden er Jobcaféen gået ned. Vi har fået Dansk Syrisk Kulturforening, Dansk Eritreansk Foreningen og også Bedsteforældre for Asyl og DFUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom.

Hvad bruger I netværket til?

Netværket bruges til at udveksle viden og erfaring samt søge hjælp og videregive information. Konkret samarbejder vi om alt fra information om lovgivning til efterlysning af tøj og indbo til nye flygtninge. Vi får information om kommunens integrationsarbejde, efterlyser frivillige til at følge en flygtning og samarbejder om at få støtte til et efterskole-ophold til en ung flygtning. Nogle gange handler det om at forstå systemet og vilkårene for vores nye venner, andre gange er det meget lavpraktisk hjælp.

Vi prøver også at koordinere foreningernes aktiviteter, så de ikke falder oven i hinanden. Vi har fx udarbejdet en kalender og en fælles videnbank, som kan findes på Frivilligcentrets hjemmeside.

Vi har også en fælles maling-liste, som Frivilligcentret vedligeholder. På den måde kan vi alle kommunikere til alle mellem møderne. Det er ret praktisk, at mailinglisten kun vedligeholdes et sted og det er en demokratisk og åben måde at kommunikere på.

Hvad er vigtigt for at samarbejdet fungerer?

At man har mødt hinanden og kender hinanden. Når man lærer hinanden at kende, så bliver det også nemmere at forstå og accepterer hinandens prioriteringer. I begyndelsen var nogle af grupperne jo veletablerede og havde deres ”domæne”. Det måtte de nye grupper respektere.

Nogle er gode til noget og andre til noget andet. En gruppe prioriterer en type indsats en anden prioriterer noget andet.

Over årene er vi blevet gode til at samarbejde og hjælpe hinanden. Alle frivillige har noget at byde ind med. Jeg har fx selv et godt organisationstalent, andre byder ind med ideer, praktisk kunnen, godt humør osv. Vi har for længst erkendt, at vi ikke skal kapre hinandens kunder. Der er ikke noget, der hedder dine og mine flygtninge. Der er flygtninge. Og de har brug for hjælp, som vi kan give i fællesskab.

Mere information

Du kan følge udviklingen i netværkets aktiviteter og møder på https://frivilligcentret.dk/foreninger/frivillige-integrationsindsatser