Nyheder

Flere penge til Frivilligcentret

Flere penge til Frivilligcentret

Kristine Thrane, formand for udvalget for Kultur og Fritid og Preben Etwil, formand for...

Hvorfor være inde, når alt håb er ude? Naturterapi og frivilligt socialt arbejde

Hvorfor være inde, når alt håb er ude? Naturterapi og frivilligt socialt arbejde

  Gratis kursus for frivillige den 20. november fra 9.30-15.00 Hør om naturens indvirkning...

Velkommen til Jette Breum

Velkommen til Jette Breum

Varmt velkommen til Jette Breum, som netop er startet som frivillig kontorpasser i...

Praktikant til Frivilligcenter Rudersdal

Praktikant til Frivilligcenter Rudersdal

                           ...

Nynne siger tak for denne gang

Nynne siger tak for denne gang

           Frivilligcentrets Virksomhedspraktikant Nynne Lysgaard...

 • Flere penge til Frivilligcentret

  Flere penge til Frivilligcentret

 • Hvorfor være inde, når alt håb er ude? Naturterapi og frivilligt socialt arbejde

  Hvorfor være inde, når alt håb er ude? Naturterapi og frivilligt socialt arbejde

 • Velkommen til Jette Breum

  Velkommen til Jette Breum

 • Praktikant til Frivilligcenter Rudersdal

  Praktikant til Frivilligcenter Rudersdal

 • Nynne siger tak for denne gang

  Nynne siger tak for denne gang

Ny indkaldelse til generalforsamling i Frivilligcentret

 

                                                                                                        logo RGBRudersdal

Frivilligcenter Rudersdal holder generalforsamling:

Torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00-21.00 i Frivilligcentret, Øverødvej 246A, 2840 Holte

VI FØLGER NATURLIGVIS MYNDIGHEDERNES ANBEFALINGER OM INDENDØRS FORSAMLINGER OG HVIS DET BLIVER FOR TRANGT FLYTTER VI TIL LOKALE "PER KIRKEBY".

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til bestyrelsen og suppleanter (se nedenfor)
 8. Valg af revisor (Bestyrelsen indstiller fortsat samarbejde med Allan Karl Christiansen)
 9. Fremtidige mål
 10. Eventuelt

På valg: Søren Grotum, ønsker ikke genvalg; Erik Kristiansen, er villig til genvalg; Lene Juhl Stener, er villig til genvalg; Kurt Nielsen ønsker ikke genvalg.

Ikke på valg: Annette Marschall Wedel-Heinen ønsker at udtræde af bestyrelsen; Per T. Christensen; Anne Sofie Kvist.

Suppleanter: Morten Gade, er villig til genvalg; Jack Otto kristensen, er villig til genvalg.

Bestyrelsen indstiller 3 kandidater, som kan sikre at bestyrelsen er bredt sammensat:

Anette Rosholm, stifter af og formand for Verdensmål i Hverdagsliv, bestyrelsesmedlem i Havarthigaarden og 25 års erfaring med HR, ledelse og projektledelse. Anette har  bl.a. været chefkonsulent i HR Afdelingen i FOA og arbejder nu for Broen til Fremtiden, en alliance mellem 36 fagforeninger og NGO’er om en grøn og social retfærdig omstilling.

Nada Naanaah Massoud, er formand for Dansk Syrisk Kulturforening, som har 180 medlemmer. Hun er frivilligkoordinator og medlem af Dansk Flygtningehjælps Frivilligudvalg i Region Hovedstaden og stedfortræder i Folkeoplysningsudvalget. Nada har i mange år haft en stor direkte daglig kontakt med flygtninge, som hun hjælper med råd og vejledning og har stor erfaring med integrationsproces og tværkulturelt arbejde. I 2015 modtog hun som den første frivilligpris i Rudersdal Kommune.

Preben Etwil, formand for Hemingway Club 3 i Rudersdal samt bestyrelsesmedlem i og tidl. formand for Birkerøddernes Løbeklub. Har derudover været aktiv i forskellige foreningssammenhænge bl.a. i Socialpolitisk Forening og Projekt Udenfor (for hjemløse). Preben er er uddannet økonom, og har været kontorchef i Danmarks Statistik. Han har tidligere været formand for Socialdemokratiet i Rudersdal, men er i dag partiløs. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag, revideret regnskab og årsberetning kan rekvireres hos Frivilligcentret en uge før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget skal kontingent være betalt senest 2 uger før generalforsamlingen (se nedenfor).

Frivilligcentret vil blive glad for en tilmelding på tlf. 45 89 00 56 eller info@frivilligcentret.dk

 

Med venlig hilsen

Søren Grotum, Formand

Årsberetning 2019 i pdf  Årsberetning 2019 med mulighed for at bladre  Årsregnskab 2019  

 

Kontingent:

Foreningskontingent: 150 kr.
Privat person: 75 kr.

Kontingentet skal være modtaget senest den 1. maj 2020 for at være gyldigt til generalforsamlingen.

Anfør venligst tydeligt navn på forening eller privatperson.

Kontingent for 2020 kan indbetales i Nordea:
Reg. nr.: 2253 konto nr.: 0722534794

Mobile Pay: 32 35 1 (plus gebyr på 0,75 kr. Dvs.:Foreningskontingent i alt 150,75 kr og privat person i alt 75,75 kr.)