Frivilligcenter Rudersdal - strategi 2018-2020

Flere frivillige fællesskaber

Frivilligcentret ønsker i den kommende 3-års periode at sætte særligt fokus på:

 1. Udvikling af nye projekter, som eksempelvis en økonomisk rådgivning for udsatte.
 2. Rekruttering af nye frivillige, herunder også særligt sårbare personer både som frivillige og som deltagere i foreningslivets tilbud.
 3. Netværksdannelse mellem medlemsforeningerne, og mellem medlemsforeninger og andre typer af foreninger.
 4. Yderligere samarbejder med kommunale forvaltninger mv. omkring frivillighed.

Frivilligcenter Rudersdal er en paraplyorganisation for de frivillige foreninger og et knudepunkt for frivilligheden i Rudersdal.

Frivilligcenter Rudersdal er en forening med en bestyrelse valgt blandt aktive frivillige i foreningslivet og et sekretariat med en fastansat centerleder, samt en til to deltidsansatte projektmedarbejdere.

Frivilligcentrets økonomi er sammensat af kommunale og statslige midler, samt midler fra private fonde.

Frivilligcentret ser mange muligheder for at udvikle frivilligheden i kommunen og Frivilligcentret tilbyder gerne sit eget sekretariat som sparringspartner og facilitator på nye projekter. 

En stabil og øget økonomi er dog forudsætningen for, at Frivilligcentret kan bibeholde og øge sit engagement.

 

Frivilligcenter Rudersdals vision er:

 • et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og hente hjælp og støtte.

Frivilligcenter Rudersdals formål er:

 • at skabe rammer for deltagelse og fællesskaber og ligeledes at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

 

Dette gøres via vores kerneydelser, hvor vi løbende

 • mobiliserer flere frivillige: vi synliggør det frivillige arbejde, og vi fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde
 • styrker foreningerne: vi tilbyder konsulentbistand, og vi har lokaler, kopimaskine mv, som foreningerne kan låne
 • tilbyder uddannelse til de frivillige om emner, der er relevante på tværs af foreningsgrænser, fx rekruttering, fundraising og bestyrelsesarbejde
 • synliggør foreningernes tilbud, fx ved at udgive en oversigt over de lokale foreninger
 • hjælper nye initiativer i gang ved at tilbyde nye foreninger/interessegrupper hjælp til vedtægter, fundraising mv.
 • tilbyder koordinering af frivillige initiativer: vi katalyserer netværk mellem lokale foreninger, der fx arbejder med integration eller ensomme ældre, så de kan koordinere arbejdet og dele erfaringer
 • etablerer selvhjælps- og netværksgrupper, i Frivilligcenter-regi og i samarbejde med foreningslivet

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 31. januar 2018.